Sposób wykorzystania tradycyjnego budżetowania w praktyce
     
Budżetowanie w spółkach
Sprawozdanie z budżetu
Wady budżetowania
Budżet w praktyce
Koncepcje budżetowania
Cechy budżetowania
Elementy budżetowania
Powiązania budżetu
Efektywność budżetu
Efektywność budżetowania
Model budżetowania
Budżetowanie w zarządzaniu
Budżetowanie kosztów
Tworzenie budżetu
Weryfikacja danych budżetu
Budżetowanie kosztów stałych
Budżetowanie funkcjonalne
Analiza odchyleń budżetu
Budżetowanie kaizen
Budżetowanie zmian
Budżetowanie dla akcjonariuszy
Weryfikacja budżetu
Polepszenie produktywności
Współczesne budżetowanie
Nowatorstwo budżetowania


Wykorzystanie budżetu w praktyce

Sposób wykorzystania tradycyjnego budżetowania w praktyce, jest coraz częściej postrzegane jako uciążliwa procedura hamująca gotowość innowacyjną pracowników i ograniczająca możliwości reagowania na zmiany obserwowane w otoczeniu firmy. Wnioski te stały się przyczynkiem do rozpoczęcia prac nad nowymi koncepcjami budżetowania, w tym przede wszystkim budżetowania operacyjnego. Największy wpływ na koncepcje budżetowania operacyjnego miał program badawczy realizowany przez firmę Consortium for Advanced Manufacturing International (CAM-I), które jest międzynarodowym konsorcjum skupiającym innowacyjne firmy różnych branż, w tym największe biura rachunkowe Katowice.


Analiza finansowa