Poszukiwanie możliwości udoskonalania procesu budżetowania
     
Budżetowanie w spółkach
Sprawozdanie z budżetu
Wady budżetowania
Budżet w praktyce
Koncepcje budżetowania
Cechy budżetowania
Elementy budżetowania
Powiązania budżetu
Efektywność budżetu
Efektywność budżetowania
Model budżetowania
Budżetowanie w zarządzaniu
Budżetowanie kosztów
Tworzenie budżetu
Weryfikacja danych budżetu
Budżetowanie kosztów stałych
Budżetowanie funkcjonalne
Analiza odchyleń budżetu
Budżetowanie kaizen
Budżetowanie zmian
Budżetowanie dla akcjonariuszy
Weryfikacja budżetu
Polepszenie produktywności
Współczesne budżetowanie
Nowatorstwo budżetowania


Współczesne koncepcje budżetowania

Zaprezentowane współczesne koncepcje budżetowania pokazują, że poszukiwanie możliwości dalszego ulepszania procesu budżetowania mogą być prowadzone w różnych kierunkach. Prace modyfikujące proces budżetowania mogą dotyczyć metod i środków działania, jak i funkcji jakie pełnić powinno w procesie budżetowania rocznego w firmie. Zmiany zachodzące w warunkach otoczenia spółki oraz zmiany zachodzące w samych spółkach powodować będą, że proces budżetowania w sposób nieustający będzie się zmieniać i udoskonalać. Reasumując współczesne metody budżetowania należy stwierdzić, że zdecydowanie zmieniły tradycyjnie prezentowane podejście biura rachunkowe Katowice do budżetowanie kosztów.


Analiza finansowa