Stopień polepszenia produktywności wymaga dokładnego zidentyfikowania wyrobów
     
Budżetowanie w spółkach
Sprawozdanie z budżetu
Wady budżetowania
Budżet w praktyce
Koncepcje budżetowania
Cechy budżetowania
Elementy budżetowania
Powiązania budżetu
Efektywność budżetu
Efektywność budżetowania
Model budżetowania
Budżetowanie w zarządzaniu
Budżetowanie kosztów
Tworzenie budżetu
Weryfikacja danych budżetu
Budżetowanie kosztów stałych
Budżetowanie funkcjonalne
Analiza odchyleń budżetu
Budżetowanie kaizen
Budżetowanie zmian
Budżetowanie dla akcjonariuszy
Weryfikacja budżetu
Polepszenie produktywności
Współczesne budżetowanie
Nowatorstwo budżetowania


Analiza wartości budżetowania dla akcjonariuszy

Przy zastosowaniu koncepcji budżetowanie wartości nabiera ona cech charakterystycznych dla analizy wartości, dla akcjonariuszy. Podstawą oceny są przepływy pieniężne, weryfikacja budżetu wykonywana jest na poziomie centrum inwestycji, zmiennymi decyzyjnymi są wielkości finansowe, a funkcją celu maksymalizacja obecnej wartości przepływów pieniężnych netto w długim okresie. Zupełnie inną orientację ma koncepcja tworzenia budżetów w oparciu o kontrolę produktywności. Dotyczy ona wprost weryfikacji budżetów kosztów operacyjnych przez biuro rachunkowe Katowice i odnosi się do perspektywy krótkookresowej. Budżet stworzony wg. tej koncepcji to budżet, którego zatwierdzenie jest uzależnione od wykazania, że zakłada on poprawę produktywności wymaganą przez zatwierdzającego. Określenie, przy okazji tworzenia budżetu, stopnia polepszenia produktywności wymaga dokładnego zidentyfikowania wyrobów tworzonych przez poszczególne jednostki wewnętrz firmy oraz nawet przez poszczególnych pracowników.


Analiza finansowa