Wady tradycyjnego budżetowania
     
Budżetowanie w spółkach
Sprawozdanie z budżetu
Wady budżetowania
Budżet w praktyce
Koncepcje budżetowania
Cechy budżetowania
Elementy budżetowania
Powiązania budżetu
Efektywność budżetu
Efektywność budżetowania
Model budżetowania
Budżetowanie w zarządzaniu
Budżetowanie kosztów
Tworzenie budżetu
Weryfikacja danych budżetu
Budżetowanie kosztów stałych
Budżetowanie funkcjonalne
Analiza odchyleń budżetu
Budżetowanie kaizen
Budżetowanie zmian
Budżetowanie dla akcjonariuszy
Weryfikacja budżetu
Polepszenie produktywności
Współczesne budżetowanie
Nowatorstwo budżetowania


Wady tradycyjnego budżetowania

Najczęstsze wady tradycyjnego budżetowania to:
- kontrola wykonania budżetu ma charakter mechaniczny,
- częste stosowanie narastającego sposobu ustalania wielkości budżetowanych na podstawie danych historycznych,
- dostosowanie budżetu przede wszystkim do hierarchicznej struktury organizacyjnej, a nie do roli jaką pełnią w realizacji strategii całej firmy,
- budżetowanie nastawione jest na ocenę wielkości wykorzystywanych zasobów bez powiązania z efektami jakie przynoszą oraz roli jaką pełnią w realizacji strategii biuro rachunkowe Katowice,
- ograniczenie budżetowania do wewnętrznych aspektów działalności spółki.


Analiza finansowa