Zmiany w sposobie działania firmy oraz wspomagające je nowe instrumenty rachunkowości zarządczej
     
Budżetowanie w spółkach
Sprawozdanie z budżetu
Wady budżetowania
Budżet w praktyce
Koncepcje budżetowania
Cechy budżetowania
Elementy budżetowania
Powiązania budżetu
Efektywność budżetu
Efektywność budżetowania
Model budżetowania
Budżetowanie w zarządzaniu
Budżetowanie kosztów
Tworzenie budżetu
Weryfikacja danych budżetu
Budżetowanie kosztów stałych
Budżetowanie funkcjonalne
Analiza odchyleń budżetu
Budżetowanie kaizen
Budżetowanie zmian
Budżetowanie dla akcjonariuszy
Weryfikacja budżetu
Polepszenie produktywności
Współczesne budżetowanie
Nowatorstwo budżetowania


Sprawozdanie z wykonania budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawione przez biuro rachunkowe Katowice, obrazuje wyniki będące efektem faktycznie podjętych decyzji w rzeczywistych warunkach otoczenia – najczęściej w zestawieniu z wielkościami ustalonymi w budżecie. Zmiany w sposobie działania firmy oraz wspomagające je nowe instrumenty rachunkowości zarządczej, wpłynęły na zmianę podejścia do systemów budżetowania operacyjnego. Zaczęły się pojawiać coraz bardziej krytyczne głosy na temat tradycyjnego budżetowania we współczesnych warunkach.


Analiza finansowa