Szczegółowy model istniejących działań
     
Budżetowanie w spółkach
Sprawozdanie z budżetu
Wady budżetowania
Budżet w praktyce
Koncepcje budżetowania
Cechy budżetowania
Elementy budżetowania
Powiązania budżetu
Efektywność budżetu
Efektywność budżetowania
Model budżetowania
Budżetowanie w zarządzaniu
Budżetowanie kosztów
Tworzenie budżetu
Weryfikacja danych budżetu
Budżetowanie kosztów stałych
Budżetowanie funkcjonalne
Analiza odchyleń budżetu
Budżetowanie kaizen
Budżetowanie zmian
Budżetowanie dla akcjonariuszy
Weryfikacja budżetu
Polepszenie produktywności
Współczesne budżetowanie
Nowatorstwo budżetowania


Proces tworzenia budżetu

Szczegółowy model istniejących działań powinien identyfikować dla każdego wyodrębnionego działania: przyczyny występowania, mechanizmy konsumpcji zasobów, powiązania z innymi działaniami oraz rolę w tworzeniu wartości. Model taki jest bazą do sporządzania między innymi budżetu kosztów w przekroju działań.
W procesie tworzenia budżetu kosztów działań biuro rachunkowe Katowice wyróżnia następujące etapy:
1. sformułowanie funkcji kosztów poszczególnych działań jako funkcji miernika wielkości danego działania,
2. określenie na bazie zakładanych rozmiarów działalności firmy (wielkości sprzedaży i produkcji) wielkości zapotrzebowania na poszczególne działania,
3. ustalenie przewidywanego kosztu każdego działania na zakładanym poziomie,
4. zestawienie kosztów działań w formie budżetu.


Analiza finansowa