Nowatorstwo koncepcji budżetowania
     
Budżetowanie w spółkach
Sprawozdanie z budżetu
Wady budżetowania
Budżet w praktyce
Koncepcje budżetowania
Cechy budżetowania
Elementy budżetowania
Powiązania budżetu
Efektywność budżetu
Efektywność budżetowania
Model budżetowania
Budżetowanie w zarządzaniu
Budżetowanie kosztów
Tworzenie budżetu
Weryfikacja danych budżetu
Budżetowanie kosztów stałych
Budżetowanie funkcjonalne
Analiza odchyleń budżetu
Budżetowanie kaizen
Budżetowanie zmian
Budżetowanie dla akcjonariuszy
Weryfikacja budżetu
Polepszenie produktywności
Współczesne budżetowanie
Nowatorstwo budżetowania


Nowatorstwo koncepcji budżetowania

Nowatorstwo współczesnych koncepcji budżetowania dotyczy przede wszystkim zmiany sposobu patrzenia na określone w budżetach wielkości jako nie związane bezpośrednio z działalnością poszczególnych jednostek wewnętrznych ale przede wszystkim jako odzwierciedlenie wysiłków całej organizacji skierowanych na generowanie wartości dodanej niezbędnej do realizacji strategii firmy. Budżetowanie z instrumentu postrzeganego jako pełniący przede wszystkim funkcję kontrolną – kontroli kierowniczej opartej na konieczności rygorystycznego przestrzegania zapisów budżetowych, przekształca się obecnie w kierunku instrumentu planistycznego zapobiegającego nieprawidłowością, wspierającego inicjatywę i gotowość innowacyjną, umożliwiając w ten sposób efektywną realizację strategii firmy. Osągnięcie takiego efekt musi być postrzegane przede wszystkim jako instrument komunikacji, uzgodnień i zmiany. Oddziaływanie tego instrumentu obejmować powinno nie tylko kadrę kierowniczą biura rachunkowe Katowice ale wszystkich pracowników firmy, czyli cały obszar działalności spółki.


Analiza finansowa