Jeden z projektów realizowanych przez spółkę
     
Budżetowanie w spółkach
Sprawozdanie z budżetu
Wady budżetowania
Budżet w praktyce
Koncepcje budżetowania
Cechy budżetowania
Elementy budżetowania
Powiązania budżetu
Efektywność budżetu
Efektywność budżetowania
Model budżetowania
Budżetowanie w zarządzaniu
Budżetowanie kosztów
Tworzenie budżetu
Weryfikacja danych budżetu
Budżetowanie kosztów stałych
Budżetowanie funkcjonalne
Analiza odchyleń budżetu
Budżetowanie kaizen
Budżetowanie zmian
Budżetowanie dla akcjonariuszy
Weryfikacja budżetu
Polepszenie produktywności
Współczesne budżetowanie
Nowatorstwo budżetowania


Koncepcje budżetowania

W jedenym z projektów realizowanych przez konsorcjum zostały opracowane nowe koncepcje budżetowania. Podstawą prac, zmierzajacych w tym kierunku, stała się lista wymagań jakie musi spełniać system budżetowania aby odpowiadać współczesnym wymogą firm. Zaliczone do niej została konieczność docelowego osiągnięcia następujących charakterystyk:
1. Uwzględnienie w systemie budżetowania konieczności realizacji całościowej strategii, która zapewni osiągnięcie celów w różnych aspektach działalności, nie tylko w aspekcie finansowym.
2. Ścisłe powiązanie wielkości wykorzystywanych zasobów z efektami jakie są w ten sposób uzyskiwane.
3. Wspomaganie procesu ciągłych zmian poprzez zmniejszenie stopnia w jakim wykorzystywane są dane historyczne, a skoncentrowanie się na szukaniu coraz bardziej lepszych i bardziej efektywnych sposobów realizacji wymagań otoczenia.
4. Wzmacniania zachowań pracowników w kierunku realizacji przyjętych celów całej fimry, a nie poszczególnych obszarów działalności.
5. Realizacja budżetowania w sposób przedstawiony przez biuro rachunkowe Katowice zapewnia uzyskanie wartości dodanej czyli korzyści z budżetowania muszą przewyższać koszty związane z działalnością tego systemu.


Analiza finansowa