Cykliczny proces zmierzający do doskonalenia działań firmy
     
Budżetowanie w spółkach
Sprawozdanie z budżetu
Wady budżetowania
Budżet w praktyce
Koncepcje budżetowania
Cechy budżetowania
Elementy budżetowania
Powiązania budżetu
Efektywność budżetu
Efektywność budżetowania
Model budżetowania
Budżetowanie w zarządzaniu
Budżetowanie kosztów
Tworzenie budżetu
Weryfikacja danych budżetu
Budżetowanie kosztów stałych
Budżetowanie funkcjonalne
Analiza odchyleń budżetu
Budżetowanie kaizen
Budżetowanie zmian
Budżetowanie dla akcjonariuszy
Weryfikacja budżetu
Polepszenie produktywności
Współczesne budżetowanie
Nowatorstwo budżetowania


Elementy systemu budżetowania

Kluczowymi elementami zaawansowanego systemu budżetowania uznano:
- nastawione na zewnątrz i ukształtowane przez rynek cele,
- wykorzystanie strategii do wyznaczania kierunku działania i doskonalenia,
- racjonalne gospodarowanie zasobami polegające na zrozumieniu procesów i działań oraz ich kosztów i efektów,
- ciągłe planowanie, doskonalenie i zapobieganie marnotrawstwu,
- zrównoważony zestaw mierników oceny,
- uproszczona, elastyczna i reagująca struktura,
- nacisk na komunikację, pracę w grupie oraz zaangażowanie.

Proponowane ujęcie budżet jest integralnym elementem cyklicznego procesu zmierzającego do doskonalenia działań firmy. Podstawą analizy staje się baza danych o wykonywanych działaniach, zasobach jakie zużywają oraz efektach jakie przynoszą.
Informacje zgromadzone w bazie danych wykorzystywane są w czterech powiązanych obszarach: analizie kosztów według produktów i klientów, przebudowie procesów, budżetowaniu i zarządzaniu zasobami oraz pomiarowi wykonania.
Budżetowanie w ramach takiego całościowego systemu może realizować biuro rachunkowe Katowice wg przyjętych wymagań. Oznacza to jednak określone konsekwencje dla przebiegu procesu budżetowania, a w szczególności dla procesu budżetowania operacyjnego.


Analiza finansowa