Proces alokacji przeprowadzany w przekroju działań
     
Budżetowanie w spółkach
Sprawozdanie z budżetu
Wady budżetowania
Budżet w praktyce
Koncepcje budżetowania
Cechy budżetowania
Elementy budżetowania
Powiązania budżetu
Efektywność budżetu
Efektywność budżetowania
Model budżetowania
Budżetowanie w zarządzaniu
Budżetowanie kosztów
Tworzenie budżetu
Weryfikacja danych budżetu
Budżetowanie kosztów stałych
Budżetowanie funkcjonalne
Analiza odchyleń budżetu
Budżetowanie kaizen
Budżetowanie zmian
Budżetowanie dla akcjonariuszy
Weryfikacja budżetu
Polepszenie produktywności
Współczesne budżetowanie
Nowatorstwo budżetowania


Efektywność działań przedsiębiorstwa

Ujęcie efektywności działań spółki, pomoże nie tylko w ocenie wielkości zużywanych zasobów ale również produktywność poszczególnych procesów, ich rezultatów oraz roli jaką pełni budżetowanie w realizacji strategii spółki.
Proces alokacji przeprowadzany w przekroju działań proponuje się udoskonalić przez przyjęcie zróżnicowanych cykli czasowych. Pozwoli to zwiększyć elastyczność procesu budżetowania i może przynieść szczególnie widzoczne efekty w przypadku konieczności częstego podejmowania działań okresowych np. inicjatyw wprowadzania zmian.
Ciągłe doskonalenia działalności to jeden z ważnych celów spółki, którego realizację współczesne biuro rachunkowe Katowice musi wspierać. Przyjmując za słuszne to twierdzenie należy uwzględnić fakt, że głównym czynnikiem wpływającym obecnie na zmiany w spółkach są wymagania otoczenia, a przede wszystkim oczekiwania klientów oraz działania konkurencji. Stąd też założenia budżetowe muszą uwzględnić konieczność ciągłego wprowadzania takich zmian.


Analiza finansowa