Główne działania wspierania proinnowacyjnych zachowań
     
Budżetowanie w spółkach
Sprawozdanie z budżetu
Wady budżetowania
Budżet w praktyce
Koncepcje budżetowania
Cechy budżetowania
Elementy budżetowania
Powiązania budżetu
Efektywność budżetu
Efektywność budżetowania
Model budżetowania
Budżetowanie w zarządzaniu
Budżetowanie kosztów
Tworzenie budżetu
Weryfikacja danych budżetu
Budżetowanie kosztów stałych
Budżetowanie funkcjonalne
Analiza odchyleń budżetu
Budżetowanie kaizen
Budżetowanie zmian
Budżetowanie dla akcjonariuszy
Weryfikacja budżetu
Polepszenie produktywności
Współczesne budżetowanie
Nowatorstwo budżetowania


Efektywność budżetowania

Efektywność wprowadzanych zmian jest zależy w dużym stopniu od tego jak uwidoczniona będzie wielkość marnotrawstwa oraz miejsca, w których ono występuje. Przy czym pod tym określeniem rozumie się obecnie nie tylko ewidentnie złe wykorzystanie zasobów, ale także koszty tych działań które nie generują wartości dodatniej lub kosztów ponosionych w związku z niepełnym wykorzystaniem posiadanych zdolności.
Budżetowanie traktowane jest jako ważny instrument wspomagający kształtowanie zachowań pracowników. Główne działania wspierania proinnowacyjnych zachowań w procesie budżetowania upatruje biuro rachunkowe Katowice m.in. w: dobrej komunikacji założeń strategicznych w fazie opracowania koncepcji budżetowych, wspólnej pracy nad budżetami w poszczególnych grupach roboczych, kierowanie się w tworzeniu budżetów wielkością zróżnicowanych mierników oceny dotyczących różnych aspektów działań jak również poprzez ocenę działań poszczególnych pracowników na podstawie wyników całej firmz oraz wkładu danej osoby w doskonalenie jego działalności.


Analiza finansowa