Wnioski sformułowane przez grupę badawczą
     
Budżetowanie w spółkach
Sprawozdanie z budżetu
Wady budżetowania
Budżet w praktyce
Koncepcje budżetowania
Cechy budżetowania
Elementy budżetowania
Powiązania budżetu
Efektywność budżetu
Efektywność budżetowania
Model budżetowania
Budżetowanie w zarządzaniu
Budżetowanie kosztów
Tworzenie budżetu
Weryfikacja danych budżetu
Budżetowanie kosztów stałych
Budżetowanie funkcjonalne
Analiza odchyleń budżetu
Budżetowanie kaizen
Budżetowanie zmian
Budżetowanie dla akcjonariuszy
Weryfikacja budżetu
Polepszenie produktywności
Współczesne budżetowanie
Nowatorstwo budżetowania


Cechy budżetowania

Z przedstawionymi tutaj celami porównano cechy tradycyjnego budżetowania jakie wykształcone zostały w praktyce gospodarczej. Wynikiem tego porównania było sprawozdanie wykonane przez konsorcjum. Wskazanie elementów systemu budżetowania, które powinny ulec gruntownej zmianie w nowych koncepcjach, tak by mogły one odpowiadać współczesnym wymaganiom. Wnioski sformułowane przez biuro rachunkowe Katowice na podstawie analizy założeń tradycyjnego budżetowania na tle warunków działania współczesnych firm były następujące: wymogów stawianych budżetowaniu nie spełnia nawet najlepszy system budżetowania, natomiast powinny być one realizowane poprzez całościowy zaawansowany system zarządzania, którego współczesny system budżetowania będzie integralną częścią. Powinien być to system, w ramach którego wszystkie wykorzystywane instrumenty są wzajemnie z sobą skoordynowane i wzajemnie się uzupełniają.


Analiza finansowa