Podstawowym elementem rozróżniającym te dwie koncepcje jest podkreślenie innego aspektu koncepcji.
     
Budżetowanie w spółkach
Sprawozdanie z budżetu
Wady budżetowania
Budżet w praktyce
Koncepcje budżetowania
Cechy budżetowania
Elementy budżetowania
Powiązania budżetu
Efektywność budżetu
Efektywność budżetowania
Model budżetowania
Budżetowanie w zarządzaniu
Budżetowanie kosztów
Tworzenie budżetu
Weryfikacja danych budżetu
Budżetowanie kosztów stałych
Budżetowanie funkcjonalne
Analiza odchyleń budżetu
Budżetowanie kaizen
Budżetowanie zmian
Budżetowanie dla akcjonariuszy
Weryfikacja budżetu
Polepszenie produktywności
Współczesne budżetowanie
Nowatorstwo budżetowania


Budżetowanie w układzie funkcjonalnym

Kolejny etap daje zestawiane pakietów decyzyjnych w układzie funkcjonalnym, a następnie szeregowanie tych pakietów według przyznanego priorytetu. Kwestia roztrzygająca, które pakiety decyzyjne zostaną uwzględnione w budżecie, zależy od wysokości przyznaczonych na realizację danej funkcji środków. Podczas analizy założeń koncepcji tworzenia budżetów opartych na priorytetach znaleźć można wiele podobieństw do koncepcji budżetowania „od zera”. Podstawowym elementem rozróżniającym te dwie koncepcje jest podkreślenie innego aspektu koncepcji. W koncepcji budżetowania „od zera” podstawowym założeniem jest ustalenie wielkości budżetowych od podstaw bez powiązania z danymi historycznymi, podczas gdy w koncepcji budżetowania opartego na priorytetach konieczność takiego podejścia do tworzenie budżetu nie jest podkreślana. Powyższe koncepcje, niezależnie od sposobu uzyskania danych o wysokości kosztów działań biuro rachunkowe Katowice w ramach danego pakietu decyzyjnego, proponuje analogiczne procedura wyboru działań, które zostaną zgodnie z budżetem sfinansowane.


Analiza finansowa