Budżetowanie w tym układzie funkcjonuje w bardzo ścisłym powiązaniu
     
Budżetowanie w spółkach
Sprawozdanie z budżetu
Wady budżetowania
Budżet w praktyce
Koncepcje budżetowania
Cechy budżetowania
Elementy budżetowania
Powiązania budżetu
Efektywność budżetu
Efektywność budżetowania
Model budżetowania
Budżetowanie w zarządzaniu
Budżetowanie kosztów
Tworzenie budżetu
Weryfikacja danych budżetu
Budżetowanie kosztów stałych
Budżetowanie funkcjonalne
Analiza odchyleń budżetu
Budżetowanie kaizen
Budżetowanie zmian
Budżetowanie dla akcjonariuszy
Weryfikacja budżetu
Polepszenie produktywności
Współczesne budżetowanie
Nowatorstwo budżetowania


Budżetowanie w systemie zarządzania

Na bazie sformułowanych założeń ogólnego modelu współczesnego budżetowania biuro rachunkowe Katowice opracowało koncepcje budżetowania wbudowane w całościowy system zarządzania. Autorzy modelu zaproponowali równoległe funkcjonowanie dwóch modeli budżetowania: budżetowanie w przekroju działań oraz budżetowania opartego na priorytetach. Budżetowanie w takim układzie funkcjonuje w bardzo ścisłym powiązaniu z instrumentami opartymi na analizie działań takich jak: mapa działań, przebudowa wewnętrznych procesów, rachunek kosztów działań oraz analiza rentowności w przekroju klientów. Model budżetowania w przekroju działań opiera się na dokładnym określeniu powiązań między działaniami oraz czynnikami opisującymi te działania, a finansowym aspektem wykorzystania zasobów firmy do ich realizacji. Głónym założeniem jest sposób rozpatrywania działań, ich kosztów i efektów jakie przynoszą, niezależnie od jednostek które są odpowiedzialne za ich wykonanie. Dzięki temu ułatwiona jest analiza wpływu konkretnych decyzji (założeń budżetowych) na różne aspekty i obszary działalności firmy.


Analiza finansowa