Proces budżetowania jest realizowany poprzez sporządzenie dwóch dokumentów
     
Budżetowanie w spółkach
Sprawozdanie z budżetu
Wady budżetowania
Budżet w praktyce
Koncepcje budżetowania
Cechy budżetowania
Elementy budżetowania
Powiązania budżetu
Efektywność budżetu
Efektywność budżetowania
Model budżetowania
Budżetowanie w zarządzaniu
Budżetowanie kosztów
Tworzenie budżetu
Weryfikacja danych budżetu
Budżetowanie kosztów stałych
Budżetowanie funkcjonalne
Analiza odchyleń budżetu
Budżetowanie kaizen
Budżetowanie zmian
Budżetowanie dla akcjonariuszy
Weryfikacja budżetu
Polepszenie produktywności
Współczesne budżetowanie
Nowatorstwo budżetowania


Budżetowanie w spółkach kapitałowych

Patrząc z perspektywy rachunkowości zarządczej budżetowanie w spółkach kapitałowych jest instrumentem służącym, do przedstawienia wpływu jaki mają podejmowane w nich decyzje na wyniki ekonomiczno-finansowe spółek. Proces budżetowania jest realizowany poprzez sporządzenie dwóch dokumentów: budżetu oraz sprawozdania z wykonania budżetu, przygotowane przez biura rachunkowe Katowice. Budżet to dokumentem, który przedstawia wpływ na wyniki ekonomiczno-finansowe firmy przyszłych decyzji jakie mają być podjęte w określonym przediale jego działalności, w określonym okresie czasu i przy założonych warunkach otoczenia.


Analiza finansowa