Przeznaczona jest do tworzenia budżetów działań
     
Budżetowanie w spółkach
Sprawozdanie z budżetu
Wady budżetowania
Budżet w praktyce
Koncepcje budżetowania
Cechy budżetowania
Elementy budżetowania
Powiązania budżetu
Efektywność budżetu
Efektywność budżetowania
Model budżetowania
Budżetowanie w zarządzaniu
Budżetowanie kosztów
Tworzenie budżetu
Weryfikacja danych budżetu
Budżetowanie kosztów stałych
Budżetowanie funkcjonalne
Analiza odchyleń budżetu
Budżetowanie kaizen
Budżetowanie zmian
Budżetowanie dla akcjonariuszy
Weryfikacja budżetu
Polepszenie produktywności
Współczesne budżetowanie
Nowatorstwo budżetowania


Budżetowanie kosztów stałych

Metoda tworzenia budżetów w przekroju działań znajduje zastosowanie przy realizacji budżetu kosztów uznawanych w znacznej mierze za koszty stałe. Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania w ramach projektu wskazuje na działania podstawowe, generujące wartość dodaną jako podstawowy obszar zastosowań budżetowania w przekroju działań. Obszaru ten obejmuje działania związane z wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i marketingiem oraz serwisem po sprzedażowym. Dodatkiem do koncepcji budżetowania w przekroju działań jest koncepcja budżetowania opartego na priorytetach. Przeznaczona jest do tworzenia budżetów działań nie wpływających w znacznym stopniu na biuro rachunkowe Katowice w wypracowaniu wartości dodanej. Do działań takich zaliczono: obsługę administracyjną i prawną, przetwarzanie danych, itp. Koncepcja ta sprowadza się do wykorzystania mechanizmu pozwalającego na uwzględnienie w budżecie środków na realizację działań o najwyższym priorytecie z punktu widzenia strategii spółki.


Analiza finansowa