Budżetowanie w przekroju działań
     
Budżetowanie w spółkach
Sprawozdanie z budżetu
Wady budżetowania
Budżet w praktyce
Koncepcje budżetowania
Cechy budżetowania
Elementy budżetowania
Powiązania budżetu
Efektywność budżetu
Efektywność budżetowania
Model budżetowania
Budżetowanie w zarządzaniu
Budżetowanie kosztów
Tworzenie budżetu
Weryfikacja danych budżetu
Budżetowanie kosztów stałych
Budżetowanie funkcjonalne
Analiza odchyleń budżetu
Budżetowanie kaizen
Budżetowanie zmian
Budżetowanie dla akcjonariuszy
Weryfikacja budżetu
Polepszenie produktywności
Współczesne budżetowanie
Nowatorstwo budżetowania


Budżetowanie kosztów operacyjnych

Budżetowanie w przekroju działań może być zastosowane tylko do części kosztów operacyjnych tzn. do kosztów realizowania działań. Nie ma natomiast zastosowania przy tworzeniu budżetu kosztów surowców (materiałów bezpośrednich), drugiej grupy kosztów wyodrębnionych w rachunku kosztów działań. Koncepcja ta nie proponuje nowych rozwiązań dla tworzenia budżetu przychodów.
W problematyce tworzenia budżetu zysku operacyjnego koncepcja budżetowania w przekroju działań zajmuje bardzo znaczące ale tylko częściowe zastosowanie. Praktyczna realizacja budżetu zysku operacyjnego w przekroju działań wymaga utworzenia biura rachunkowego Katowice i ciągłego uaktualniania szczegółowego modelu istniejących działań.


Analiza finansowa