W budżetowaniu „kaizen” punktem wyjściowym do tworzenia budżetu jest ...
     
Budżetowanie w spółkach
Sprawozdanie z budżetu
Wady budżetowania
Budżet w praktyce
Koncepcje budżetowania
Cechy budżetowania
Elementy budżetowania
Powiązania budżetu
Efektywność budżetu
Efektywność budżetowania
Model budżetowania
Budżetowanie w zarządzaniu
Budżetowanie kosztów
Tworzenie budżetu
Weryfikacja danych budżetu
Budżetowanie kosztów stałych
Budżetowanie funkcjonalne
Analiza odchyleń budżetu
Budżetowanie kaizen
Budżetowanie zmian
Budżetowanie dla akcjonariuszy
Weryfikacja budżetu
Polepszenie produktywności
Współczesne budżetowanie
Nowatorstwo budżetowania


Budżetowanie kaizen

Literatura opisuje również inne koncepcje nowoczesnego budżetowania. Jedną z najczęściej przytaczanych jest wykorzystywana w japońskich spółkach metooda „kaizen”. To japońska filozofia ciągłego doskonalenia - „kaizen”, która w odniesieniu do koncepcji tradycyjnego budżetowania znajduje odwzorowanie poprzez zmianę tradycyjnie przyjętej kolejności etapów w procesie budżetowania. W budżetowaniu „kaizen” punktem wyjściowym do tworzenia budżetu jest określenie docelowej wielkości danego budżetu. W przypadku budżetu zysku operacyjnego jest to wielkość zysku operacyjnego jaka powinna być, zgodnie z założeniami budżetu, wypracowana w okresie czasu jaki obejmuje ten budżet. Wielkość ta jest następnie rozdzielana na wielkość cząstkowe – przychodów i kosztów. Wielkości te stają się punktem odniesienia dla porównywania z danymi pochodzącymi z budżetów opracowanych przez biuro rachunkowe Katowice według formuły przyrostowej. Porównanie docelowej wielkości zysku operacyjnego z możliwą do zrealizowania, w przypadku kontynuacji działalności w dotychczasowy sposób, wskazuje na istniejącą lukę, którą należy usunąć w porcesie tworzenia budżetu.


Analiza finansowa