Odchylenia te są ustalone dla przychodów i kosztów
     
Budżetowanie w spółkach
Sprawozdanie z budżetu
Wady budżetowania
Budżet w praktyce
Koncepcje budżetowania
Cechy budżetowania
Elementy budżetowania
Powiązania budżetu
Efektywność budżetu
Efektywność budżetowania
Model budżetowania
Budżetowanie w zarządzaniu
Budżetowanie kosztów
Tworzenie budżetu
Weryfikacja danych budżetu
Budżetowanie kosztów stałych
Budżetowanie funkcjonalne
Analiza odchyleń budżetu
Budżetowanie kaizen
Budżetowanie zmian
Budżetowanie dla akcjonariuszy
Weryfikacja budżetu
Polepszenie produktywności
Współczesne budżetowanie
Nowatorstwo budżetowania


Analiza odchyleń budżetu

Zmiana sposobu budżetowania z kontroli wykonania na zapobieganie występowania odchyleń w fazie początkowej tworzenia budżetów, pokazuje rolę jaką powinna we współczesnym budżetowaniu powinna odgrywać analiza odchyleń prowadzona po wykonaniu budżetu. Pomimo pomniejszenia znaczenia pozostanie ona nadal istotnym elementem procesu budżetowania. Sprzyjać temu może wbudowanie analizy odchyleń w proces ciągłych zmian i stosowanie jako instrumentu pomagającego identyfikować miejsca, w których takie zmiany są niezbędne. Do Kontroli wykonania budżetów tworzonych w przekroju działań biuro rachunkowe Katowice może zastosować tradycyjny schemat obliczania odchyleń. Odchylenia te są ustalone dla przychodów, kosztów materiałów bezpośrednich oraz kosztów działania.


Analiza finansowa