Budżetowanie czyli sporządzanie, zatwierdzanie i kontrola budżetu głównego spółkek i firm
     
Budżetowanie w spółkach
Sprawozdanie z budżetu
Wady budżetowania
Budżet w praktyce
Koncepcje budżetowania
Cechy budżetowania
Elementy budżetowania
Powiązania budżetu
Efektywność budżetu
Efektywność budżetowania
Model budżetowania
Budżetowanie w zarządzaniu
Budżetowanie kosztów
Tworzenie budżetu
Weryfikacja danych budżetu
Budżetowanie kosztów stałych
Budżetowanie funkcjonalne
Analiza odchyleń budżetu
Budżetowanie kaizen
Budżetowanie zmian
Budżetowanie dla akcjonariuszy
Weryfikacja budżetu
Polepszenie produktywności
Współczesne budżetowanie
Nowatorstwo budżetowania


Budżetowanie

Budżetowanie to proces polegający na sporządzaniu, zatwierdzaniu i kontroli budżetu firmy. Budżetowanie jako instrument służący na potrzeby wewnętrzne spółki, może być kształtowany w dowolny sposób. Z uwagi na konieczność sporządzenia rocznych budżetów w formie sprawozdań finansowych, przy tworzeniu systemu budżetowania w firmie zaleca się zachowanie pewnych podstawowych zasad. Zastosowanie tych zasad pozwala stworzyć uniwersalny model struktury budżetu głównego. Przy tworzeniu budżetu głównego biuro rachunkowe Katowice będzie najlepszym doradcą. Na budżet główny składają się dwa podstawowe rodzaje budżetów cząstkowych: budżet operacyjny i budżet finansowy.

Analiza finansowa